Välkommen till fiberföreningarna på landsbygden i Kils Kommun!

Här finner du senaste informationen från Kils fiberföreningar på landsbygden.
Kils kommun är indelad i fem föreningar förutom tätorten:
Boda, Fagerås, Frykerud, Lene och Stora Kil. Mer information hittar du på menyerna här ovanför.
Senaste nytt från föreningarna ligger under föreningsmenyn.
Nyheter som rör alla föreningar och/eller FIK läggs på förstasidan.

När det gäller fiberutbyggnaden i tätorten hänvisar vi till kommunen och Kils Stadsnät.
Kils Stadsnät – fiber till alla
Kils kommun fiber

Kallelse till årsstämma Stora Kilsföreningen!

Styrelsen för Stora Kils-föreningen välkomnar alla medlemmar till årsstämma.

Söndagen den 5 maj 2019 kl. 17.00 i Nilsby IKs klubbstuga Nikkebo i Nilsby.
Glöm inte att betala in medlemsavgiften. Har du inte fått någon faktura? Kontakta styrelsen på fiberistorakil@gmail.com

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda två veckor innan mötet.

Dagordning finns i kallelsen som går ut via mail. Årsredovisning finns på länken här.

Varm välkomna önskar styrelsen

Fiber i Stora Kil informerar

Efter dagens föreningsstämma har styrelsen ny konstellation:
Ordförande: Martin Hedin
Sekreterare: Berith Larsson
Kassör: Krister Nilsson
Ledamöter: Björn Tuneld, Peter Albinsson
Suppleanter: Elisabet Stjernberg, David Andersson, Daniel Bryske, Walter Jansson

På mötet valdes även revisorer
Revisor: Jörgen Kock
Revisorssuppleant: Ewa Andersson

Avgående styrelseledamöter tackar för sig och välkomnar den nya styrelsen och önskar dem lycka till med deras arbete!

Kallelse föreningsstämma Stora Kil

Hej alla medlemmar!

Den 19 juni kl. 15.00 håller vi föreningsstämma i Kil Arena.
Klicka på länkarna för att läsa kallelse och årsredovisningen!

Efter mötet hålls ett informationsmöte om de tekniska bitarna: hur du köper tjänster från Qmarket, vad behövs för trådlöst nätverk, med mera.

Har du betalat årsavgiften? Om inte, är du inte röstberättigad på stämman. Kontakta styrelsen för faktura.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Fiber i Stora Kil, ekonomisk förening
fiberistorakil@gmail.com

Kallelse föreningsstämma LENE

Fiber i Lene Ekonomisk förening
 Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid:           Söndagen den 22 maj 2016 kl. 17.00

Plats:         Fornminnesgården i Säldebråten

Ärende:     Ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna med

bokslut och årsredovisning för år 2015,

och beslut om medlemsavgift för 2017

 

Alla hälsas välkomna till föreningsstämman.

 

Vi bjuder på kaffe.

 

Styrelsen

Information från FIK:s föreningsstämma

Den 22 juni 2105 hade FIK – Fibernät i Kil sin föreningsstämma.
Den nyvalda styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Bengt Andrésson
Ledamöter Kent Wallin, Elisabet Stjernberg, Tomas Utter, Erik Forsberg
Suppleanter Jörgen Persson, Micael Andersson, Lars-Olov Frykenberger, Karl-Evert Everetsson och Lennart Johansson.
Revisor Magnus Hogen
Revisorssuppleant Lennart Bohlin