Kallelse till årsstämma Stora Kilsföreningen!

Styrelsen för Stora Kils-föreningen välkomnar alla medlemmar till årsstämma.

Söndagen den 5 maj 2019 kl. 17.00 i Nilsby IKs klubbstuga Nikkebo i Nilsby.
Glöm inte att betala in medlemsavgiften. Har du inte fått någon faktura? Kontakta styrelsen på fiberistorakil@gmail.com

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda två veckor innan mötet.

Dagordning finns i kallelsen som går ut via mail. Årsredovisning finns på länken här.

Varm välkomna önskar styrelsen

Fiber i Stora Kil informerar

Efter dagens föreningsstämma har styrelsen ny konstellation:
Ordförande: Martin Hedin
Sekreterare: Berith Larsson
Kassör: Krister Nilsson
Ledamöter: Björn Tuneld, Peter Albinsson
Suppleanter: Elisabet Stjernberg, David Andersson, Daniel Bryske, Walter Jansson

På mötet valdes även revisorer
Revisor: Jörgen Kock
Revisorssuppleant: Ewa Andersson

Avgående styrelseledamöter tackar för sig och välkomnar den nya styrelsen och önskar dem lycka till med deras arbete!

Kallelse föreningsstämma Stora Kil

Hej alla medlemmar!

Den 19 juni kl. 15.00 håller vi föreningsstämma i Kil Arena.
Klicka på länkarna för att läsa kallelse och årsredovisningen!

Efter mötet hålls ett informationsmöte om de tekniska bitarna: hur du köper tjänster från Qmarket, vad behövs för trådlöst nätverk, med mera.

Har du betalat årsavgiften? Om inte, är du inte röstberättigad på stämman. Kontakta styrelsen för faktura.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Fiber i Stora Kil, ekonomisk förening
fiberistorakil@gmail.com

Kallelse föreningsstämma LENE

Fiber i Lene Ekonomisk förening
 Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid:           Söndagen den 22 maj 2016 kl. 17.00

Plats:         Fornminnesgården i Säldebråten

Ärende:     Ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna med

bokslut och årsredovisning för år 2015,

och beslut om medlemsavgift för 2017

 

Alla hälsas välkomna till föreningsstämman.

 

Vi bjuder på kaffe.

 

Styrelsen