Avtal för Stora Kilsföreningen

Här hittar du de avtal som fiberföreningen i Stora Kil använder sig av. Du hittar Fastighetsavtal, Markavtal och Överlåtelseavtal på länken.

Annonser

Fiber i Stora Kil informerar

Efter dagens föreningsstämma har styrelsen ny konstellation:
Ordförande: Martin Hedin
Sekreterare: Berith Larsson
Kassör: Krister Nilsson
Ledamöter: Björn Tuneld, Peter Albinsson
Suppleanter: Elisabet Stjernberg, David Andersson, Daniel Bryske, Walter Jansson

På mötet valdes även revisorer
Revisor: Jörgen Kock
Revisorssuppleant: Ewa Andersson

Avgående styrelseledamöter tackar för sig och välkomnar den nya styrelsen och önskar dem lycka till med deras arbete!

Kallelse föreningsstämma Stora Kil

Hej alla medlemmar!

Den 19 juni kl. 15.00 håller vi föreningsstämma i Kil Arena.
Klicka på länkarna för att läsa kallelse och årsredovisningen!

Efter mötet hålls ett informationsmöte om de tekniska bitarna: hur du köper tjänster från Qmarket, vad behövs för trådlöst nätverk, med mera.

Har du betalat årsavgiften? Om inte, är du inte röstberättigad på stämman. Kontakta styrelsen för faktura.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Fiber i Stora Kil, ekonomisk förening
fiberistorakil@gmail.com