Nyheter från Fiber i Boda

Sammanfattning från årsmötet den 30 maj
Den 30 maj hade Fiber i Boda årsmöte.
Sittande styrelse omvaldes och består fortfarande av
Mats Notini (ordförande), Hans Ring, Bengt Ziemann, Marie Lundberg, Lennart Johansson och Jens Hagberg.
Mailadress: fiberiboda@gmail.com

Annonser

Fiber i Stora Kil informerar

Efter dagens föreningsstämma har styrelsen ny konstellation:
Ordförande: Martin Hedin
Sekreterare: Berith Larsson
Kassör: Krister Nilsson
Ledamöter: Björn Tuneld, Peter Albinsson
Suppleanter: Elisabet Stjernberg, David Andersson, Daniel Bryske, Walter Jansson

På mötet valdes även revisorer
Revisor: Jörgen Kock
Revisorssuppleant: Ewa Andersson

Avgående styrelseledamöter tackar för sig och välkomnar den nya styrelsen och önskar dem lycka till med deras arbete!

Kallelse föreningsstämma Stora Kil

Hej alla medlemmar!

Den 19 juni kl. 15.00 håller vi föreningsstämma i Kil Arena.
Klicka på länkarna för att läsa kallelse och årsredovisningen!

Efter mötet hålls ett informationsmöte om de tekniska bitarna: hur du köper tjänster från Qmarket, vad behövs för trådlöst nätverk, med mera.

Har du betalat årsavgiften? Om inte, är du inte röstberättigad på stämman. Kontakta styrelsen för faktura.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Fiber i Stora Kil, ekonomisk förening
fiberistorakil@gmail.com

Kallelse föreningsstämma LENE

Fiber i Lene Ekonomisk förening
 Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid:           Söndagen den 22 maj 2016 kl. 17.00

Plats:         Fornminnesgården i Säldebråten

Ärende:     Ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna med

bokslut och årsredovisning för år 2015,

och beslut om medlemsavgift för 2017

 

Alla hälsas välkomna till föreningsstämman.

 

Vi bjuder på kaffe.

 

Styrelsen