Information från Bodaföreningen

Hej käre medlem!

Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet från Boda.
Vi påminner er alla att betala in medlemsavgifter för 2016 och för 2015.

Kallelse till föreningens årsmöte:
2 juni 2016
19.00
Högboda Folkets Hus

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Fiber Boda, ekonomisk förening

Kallelse föreningsstämma LENE

Fiber i Lene Ekonomisk förening
 Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid:           Söndagen den 22 maj 2016 kl. 17.00

Plats:         Fornminnesgården i Säldebråten

Ärende:     Ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna med

bokslut och årsredovisning för år 2015,

och beslut om medlemsavgift för 2017

 

Alla hälsas välkomna till föreningsstämman.

 

Vi bjuder på kaffe.

 

Styrelsen

Information från FIK:s föreningsstämma

Den 22 juni 2105 hade FIK – Fibernät i Kil sin föreningsstämma.
Den nyvalda styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Bengt Andrésson
Ledamöter Kent Wallin, Elisabet Stjernberg, Tomas Utter, Erik Forsberg
Suppleanter Jörgen Persson, Micael Andersson, Lars-Olov Frykenberger, Karl-Evert Everetsson och Lennart Johansson.
Revisor Magnus Hogen
Revisorssuppleant Lennart Bohlin

Information från FIK-mötet 20150518

På gårdagens möte med FIK – Fiber i Kil, där alla föreningar är representerade, togs bland annat följande upp:
* Inmätning av fibernätet pågår. Det rör sig människor kring husen i de olika områdena då man mäter ända fram till huskroppen. Information via mail ska ha gått ut till berörda i de olika områdena.
* Kapacitetsproblemen som en del medlemmar upplever ska, enligt Zitius, vara åtgärdade i juni.
* Slutrapporter  för de bidrag som föreningarna fått är i full gång.
* Ny VD för KilVision är Eric Löfberg, som tidigare jobbat på IT-avdelningen, både i Forshaga och i Kil.
* Drift- och underhåll för fibernäten är under upphandling. Offerter har kommit in. Detta sker via KilVision.
* Föreningsstämmor är på gång i alla föreningar. Några har redan haft sina. Information om styrelsesammansättningar kommer så snart som de olika styrelserna har haft sina konstituerande möten.
FIK – fiber i Kil, kommer att ha sitt årsmöte i slutet på juni.

Välkommen till fiberföreningarna på landsbygden i Kils Kommun!

Här finner du senaste informationen från Kils fiberföreningar på landsbygden.
Kils kommun är indelad i fem föreningar förutom tätorten:
Boda, Fagerås, Frykerud, Lene och Stora Kil. Mer information hittar du på menyerna här ovanför.
Senaste nytt från föreningarna ligger under föreningsmenyn.
Nyheter som rör alla föreningar och/eller FIK läggs på förstasidan.

När det gäller fiberutbyggnaden i tätorten hänvisar vi till kommunen och Kils Stadsnät.
Kils Stadsnät – fiber till alla
Kils kommun fiber