Information från FIK:s föreningsstämma

Den 22 juni 2105 hade FIK – Fibernät i Kil sin föreningsstämma.
Den nyvalda styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Bengt Andrésson
Ledamöter Kent Wallin, Elisabet Stjernberg, Tomas Utter, Erik Forsberg
Suppleanter Jörgen Persson, Micael Andersson, Lars-Olov Frykenberger, Karl-Evert Everetsson och Lennart Johansson.
Revisor Magnus Hogen
Revisorssuppleant Lennart Bohlin

Information från FIK-mötet 20150518

På gårdagens möte med FIK – Fiber i Kil, där alla föreningar är representerade, togs bland annat följande upp:
* Inmätning av fibernätet pågår. Det rör sig människor kring husen i de olika områdena då man mäter ända fram till huskroppen. Information via mail ska ha gått ut till berörda i de olika områdena.
* Kapacitetsproblemen som en del medlemmar upplever ska, enligt Zitius, vara åtgärdade i juni.
* Slutrapporter  för de bidrag som föreningarna fått är i full gång.
* Ny VD för KilVision är Eric Löfberg, som tidigare jobbat på IT-avdelningen, både i Forshaga och i Kil.
* Drift- och underhåll för fibernäten är under upphandling. Offerter har kommit in. Detta sker via KilVision.
* Föreningsstämmor är på gång i alla föreningar. Några har redan haft sina. Information om styrelsesammansättningar kommer så snart som de olika styrelserna har haft sina konstituerande möten.
FIK – fiber i Kil, kommer att ha sitt årsmöte i slutet på juni.

Välkommen till fiberföreningarna på landsbygden i Kils Kommun!

Här finner du senaste informationen från Kils fiberföreningar på landsbygden.
Kils kommun är indelad i fem föreningar förutom tätorten:
Boda, Fagerås, Frykerud, Lene och Stora Kil. Mer information hittar du på menyerna här ovanför.
Senaste nytt från föreningarna ligger under föreningsmenyn.
Nyheter som rör alla föreningar och/eller FIK läggs på förstasidan.

När det gäller fiberutbyggnaden i tätorten hänvisar vi till kommunen och Kils Stadsnät.
Kils Stadsnät – fiber till alla
Kils kommun fiber