Senaste nytt från Boda

Maj 2016
Käre medlem!

Här kommer senaste nyhetsbrevet från Fiber i Boda ek förening.
Påminner om att betala medlemsavgiften för 2016 och även de som fortfarande inte betalat för 2015.
Du kallas härmed till föreningens årsmöte:
Datum: 2016-06-02
Tid: 19.00
Plats: Högboda Folkets Hus

Maj 2015

Käre medlem

Det är dags för årsstämma i Fiber i Boda ekonomisk förening.
Som medlem är du härmed inbjuden att närvara. Påminn gärna din granne.

Tid: onsdag 10 juni 2015 kl 19.00

Plats: Folkets Hus, Högboda
Sedvanlig dagordning enligt stadgarna:
Dagordning
Årsstämma Fiber i Boda ekonomisk förening 2015-06-10

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
 10. Budget
 11. Medlemsavgift och andra avgifter
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet

Bifogar protokoll från årsstämma 2014 samt de då beslutade stadgarna.

Efter årsstämman kommer styrelsen:

 • Presentera status för projektet: vad har vi genomfört, vad finns kvar att göra i vårt projekt och hur ekonomin ser ut. (Tomas Utter/Reine Fors)
 • Ha öppet för frågor (Styrelsen)
 • Ge Georg Forsberg (kommunalråd) tid att prata om fibersatsningen i Kil och hur kommunen har bidragit för att kunna genomföra projekten i de olika fiberföreningarna.
 • Bjuda på fika, för att fira att vi nu äntligen har genomfört vårt projekt och fibern är aktiv.

För dig som inte kan närvara kommer vi försöka sammanfatta vad som presenteras under kvällen samt skicka med protokoll.

Styrelsen Fiber i Boda, ordf Reine Fors

April 2015
Här kan ni läsa senaste nyhetsbrevet från Boda

FÖRENINGENS FIBERNÄT

Nätet är nu färdigställt och driftsatt. Det blev vissa fördröjningar i Renstad p g a viss utrustning saknades i noden samt att det uppstått fel i några svetsar som inte kunde provas förrän noden var i drift.

INKOPPLING AV FASTIGHETER

I stort sett alla fastigheter är nu inkopplade och driftsatta efter vissa problem när Renstad togs i drift. Det går nu att beställa tjänster via Qmarket.

Första anslutningen var aktiv i slutet på januari. Sedan är det många som har beställt olika tjänster så som IP-TV via Sappa, bredband och IP-telefoni. Till en början fanns det vissa problem med att den inkopplade fiberboxen inte fick någon kontakt med fibernätet eller att fel adress visades när man skulle beställa tjänster. Detta är nu åtgärdat.

Styrelsen Fiber i Boda

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s